Đội vô địch mới của người chơi đã mất bằng cấp Champions League?Đội rất lo lắng: Bây giờ họ vẫn ổn!Khe khe Bolawins

Đội vô địch mới của người chơi đã mất bằng cấp Champions League?Đội rất lo lắng: Bây giờ họ vẫn ổn!.