Cúpsân7TrườngThịnh2017:Ngườilênngựakẻchiabào

Lượt đấu cuối cúp sân 7 Trường Thịnh năm 2017 do sân 367 và Bưng Biền FC cùng đồng hành tổ chức sẽ phải chứng kiến cảnh “người lên ngựa kẻ chia bào”. Cảnh tượng ấy càng đáng nói hơn bởi cục diện ở các bảng đấu thực sự đang căng như dây đàn.