Australia gặp khó trước ngày đấu tuyển Việt Nam vòng loại World Cup 2022

Australia gặp khó trước ngày đấu tuyển Việt Nam vòng loại World Cup 2022

Trận Australia – Trung Quốc khó có thể tổ chức tại SVĐ Bacnkwest, Sydney vào ngày 2/9. Nguyên nhân d