Các ngôi sao tiếp theo! Trong nửa sau của nửa sau của Kaya, mục tiêu của kỷ lục Champions League Erek Erek Main Sepak Bola

Các ngôi sao tiếp theo! Mục tiêu 10 giây của Kaya trong hiệp hai để lập kỷ lục Champions League [Erek Erek Main Sepak Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 30 tháng 9: Sau Cristiano Ronaldo, Suviyali nổi tiếng của Ý đã từng nói rằng Kiessa sẽ là ngườiCore của Juventus.and với Chelsea