hình ảnh bất lực

hình ảnh bất lực

Nước mắt bất lực của Murray【hình ảnh bất lực】:Murray vốn không có thể trạng tốt nhất khi dự Citi Ope