Người Tây Ban Nha ghi được 13 điểm sau 7 vòng! Wu Lei sẽ chơi trong Chiến tranh châu Âu mùa tới?

Người Tây Ban Nha ghi được 13 điểm sau 7 vòng! Wu Lei sẽ chơi trong Chiến tranh châu Âu mùa tới?tham gia xuống hạng.