rạp trống đồng

rạp trống đồng

Ca sĩ Ngọc Sơn lắp màn hình lớn ở sân khấu Trống Đồng, cổ vũ trận Việt Nam đại chiến Thái Lan【rạp tr