Wu Lei đã bị chặn bởi điểm án quyết định của trọng tài, nhưng Var nói: Tôi không nghĩ Situs Bola Indonesia

Tiểu sử Wu Lei đã bị chặn bởi điểm phán quyết quyết định của trọng tài, nhưng Var nói: Tôi không nghĩ rằng nó có thể hoạt động [Situs Bola Indonesia]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 21 tháng 10La Liga 2019/20 mùa, Tây Ban Nha, Tây Ban Nha, Tây Ban Nha, Tây Ban Nha, Tây Ban Nha, Tây Ban Nha, Tây Ban Nha, Tây Ban Nha, Tây Ban Nha tại nhà 0-1 cho Billy