Campuchia hạ Australia ở U16 Đông Nam Á

Campuchia hạ Australia ở U16 Đông Nam Á

*Ghi bàn: David 1, Menghong 24, 91, Makara 74 – Gulasi pen 30, Hately 82.Australia bị dội gáo nước l